Γιατί delta

γιατί

γνωρίζουμε την επικοινωνία

Γιατί γνωρίζουμε ότι η επικοινωνία είναι πολυδιάστατη και με ευελιξία και αποτελεσματικότητα καλύπτουμε όλο το φάσμα της με ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
Γιατί τα στελέχη σε συνάρτηση με τον επαγγελματισμό τους διαθέτουν υψηλό γνωσιακό υπόβαθρο και ακαδημαϊκό επίπεδο σπουδών (marketing και διαφήμιση, διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικά, ανθρωπιστικές επιστήμες, γραφιστική και design) και πολυετή πείρα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ και επικοινωνίας.
Γιατί μελετούμε καλά το επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον και δημιουργούμε το κατάλληλο μείγμα μέσων (Media mix) πριν προχωρήσουμε στην υλοποίηση προγραμμάτων.
Γιατί σε κάθε καμπάνια διαφοροποιούμαστε από τον ανταγωνισμό και επικεντρωνόμαστε στην επίτευξη άμεσων, ρεαλιστικών, εμπορικών στόχων.
Γιατί είμαστε δίπλα σας συνεχώς. Από την αρχή και σε κάθε σας βήμα. Από τον καθορισμό των αναγκών, μέχρι το σχεδιασμό της στρατηγικής και την επιλογή των τακτικών, συμβουλεύουμε, επιμελούμαστε και χαράζουμε την καμπάνια της δικής σας επιτυχημένης προβολής.

Γιατί Αγαπάμε αυτό που κάνουμε

"Να γίνεσαι ένα με το θέμα σου, να δουλεύεις σαν τρελός και να αγαπάς, να τιμάς και να ακολουθείς τις εμπνεύσεις σου”.

Το μότο του Leo Burnett δε θα μπορούσε να μας εκφράζει περισσότερο.