Ξένες – Γλώσσες Σπουδές «Φανή Καράτζου»

Ξένες – Γλώσσες Σπουδές «Φανή Καράτζου»

Ραδιοφωνικό σποτ

      07_12_Karatzou Spot Fix
[ κλίκ για να το ακούσετε ]

PROSPECT

Αφίσες

ΑΦΙΣΑ

Εκτύπωση φυλλαδίων

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Εκτύπωση φυλλαδίων

NEWSLETTER

Εκτύπωση φυλλαδίων
Εκτύπωση φυλλαδίων

SOCIAL MEDIA - FACEBOOK

Εκτύπωση φυλλαδίων
Εκτύπωση φυλλαδίων
Εκτύπωση φυλλαδίων
Εκτύπωση φυλλαδίων
Πελάτης:Ξένες Γλώσσες - Σπουδές "Φανή Καράτζου"

Περίοδος Υλοποίησης: 2017

Στόχος:360 Καμπάνια
  • Ραδιοφωνικό Σπότ
  • Φυλλάδια
  • Αφίσα
  • Περιοδικό
  • Newsletter
  • Social Media