ΙΕΚ Δήμητρα

ΙΕΚ Δήμητρα

Ραδιοφωνικό σποτ & Ρεπορτάζ

      ΙΕΚ Δήμητρα Ραδιοφωνικό Σποτ
[ κλίκ για να το ακούσετε ]
pdf

Αφίσες

Αφίσες
Αφίσες

20+ Έντυπα Ειδικοτήτων

Εκτύπωση φυλλαδίων
Εκτύπωση φυλλαδίων
Εκτύπωση φυλλαδίων
Εκτύπωση φυλλαδίων

Λεωφορεία

Διαφήμιση σε λεωφορεία
Διαφήμιση σε λεωφορεία
Πελάτης: ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ

Περίοδος Υλοποίησης: 2016

Στόχος: Η προώθηση των υπηρεσιών του ΙΕΚ και των επιμέρους ειδικοτήτων που αυτό προσφέρει!.
  • Αφίσες
  • Διαφημιστικές Καταχωρήσεις σε έντυπα
  • Διαφημιστικές Καταχωρήσεις σε εφημερίδες
  • Ραδιοφωνικό Σπότ
  • Διαφήμιση σε λεωφορεία
  • Φυλλάδια ειδικοτήτων
  • Ρεπορτάζ
  • Banner